fnuiken

Fnuiken en gnuiven

Fnuiken is het enige Nederlandse woord met fn-. Ook met gn- (gnuiven, gnoe) zijn er weinig. Hoe kan dat en hoe komen we aan die woorden?