Hoeveel lettergrepen heeft Alexia?

Beeld: © RVD – Martijn Beekman

Hoe kun je de naam Alexia afbreken aan het eind van een regel? Kort antwoord: niet! Heeft die naam dan maar één lettergreep? Nee, wel vier … Hoe kan dat nou?

Als bijvoorbeeld Antoinette in de Woordenlijst zou staan, zou je drie mogelijke afbreekplaatsen zien: An-toi-net-te. Dat komt keurig overeen met de vier lettergrepen die je hoort als je die naam uitspreekt.

Wel vier lettergrepen

Als Alexia in de Woordenlijst stond, zou er geen enkel afbreekstreepje in staan. En dat terwijl die naam wel degelijk vier lettergrepen heeft: ‘A-lek-sie-a’, hoor je als je ze apart uitspreekt.

Waarom kun je de naam van de Nederlandse prinses dan toch niet als A-lexia, Ale-xia, Alex-ia of Alexi-a afbreken? Dat komt doordat de afbrekingsregels allerlei beperkende principes bevatten.

Losse letters en de x

De basis voor de afbreekregels is de lettergreepstructuur van een woord. Dat zorgt ervoor dat je aan het eind en aan het begin van een regel geen gekke lettercombinaties ziet als een woord over die twee plekken verdeeld is.

De twee beperkingen die het onmogelijk maken om Alexia af te breken, zijn:

  1. er mag geen losse letter aan het eind of het begin van de regel overblijven, dus de begin-A en de eind-a van Alexia;
  2. je kunt niet afbreken rondom de x, omdat de lettergreepgrens in feite in het midden van de klank ‘ks’ ligt.

Woorden als emoe, mooie en faxen kunnen dus niet afgebroken worden, ook al bestaan ze uit twee lettergrepen.

Geen ‘lettergreepgids’

Woordenboeken en woordenlijsten geven alleen aan waar je een woord zou kunnen afbreken. Je kunt er dus niet zonder meer uit afleiden uit hoeveel lettergrepen een woord bestaat.

Er is in feite geen ‘lettergreepgids’ die van elk woord vertelt uit welke lettergrepen het bestaat. Hoe kom je er dan achter? Door een woord intuïtief in gesproken stukken te verdelen. Je zult dan zien dat elke lettergreep één klinkerklank (eenklank of tweeklank) bevat.

Meer lezen

De volgende bronnen bieden meer informatie over woordafbreking.

3 reacties op “Hoeveel lettergrepen heeft Alexia?”

  1. Dus dat betekent dat ook de naam (van mijn kleindochter) Olivia niet kan worden afgebroken aan het eind van een regel?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top
Wouter van Wingerden doet iets met taal draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders