95 stellingen over het Nederlands

(On)waarheden van ‘Het Nederlands verandert gestaag’ tot ‘zich irriteren geldt als fout’: 95 stellingen over het Nederlands.