Acteren is voor acteurs

Acteren is voor acteurs

“We acteren op de meest actuele situatie.” ‘Acteren op’ is een luie vertaling uit het Engels, oftewel een anglicisme. Gelukkig zijn er prima alternatieven.